Եղվարդի միջնակարգ դպրոց

Աշխատակազմ

Նոյեմբերի 17th, 2016

Վարչական անձնակազմ
1. Գևորգյան Մանյա Սերգեյի                              տնօրեն
2. Բաղդասարյան Հենրիկ Սամվելի                   փոխտնօրեն ուս. գծով

Առարկայական մեթոդական միավորումներ

Հայոց լեզու և գրականություն, պատմություն
1. Հովհաննիսյան Սուսաննա Գառնիկի             հայոց լեզու և գրականություն
2. Զաքարյան Անի Վահրամի                              հայոց լեզու և գրականություն
3. Էխմալյան Զոյա Նահապետի                         պատմություն

Բնագիտա – մաթեմատիկական
1. Գասպարյան Տիգրան Մայիսի                        մաթեմատիկա
2. Գևորգյան Մանյա Սերգեյի                             մաթեմատիկա
3. Ավագյան Հասմիկ Մուշեղի                            կենսաբանություն
4. Ավագյան Հասմիկ Մուշեղի                            քիմիա
5. Գասպարյան Տիգրան Մայիսի                        ֆիզիկա
6. Բաղդասարյան Հենրիկ Սամվելի                  աշխարհագրություն

Օտար լեզու
1. Հովհաննսիյան Տաթևիկ Ջոնիկի                     ռուսաց լեզու
2. Մարգարյան Մարի Մհերի                             անգլերեն

Տարրական
1. Գասպարյան Գոհար Գագիկի
2. Մարտիրոսյան Գայանե Յուրիկի
3. Մելքոմյան Լուսինե Շմավոնի

Սպորտ և մշակույթ
1. Գալստյան Սուրիկ Արսենի                            ֆիզկուլտուրա
2. Մարտիրոսյան Գայանե Յուրիկի                  տեխնոլոգիա
3. Մելքոմյան Լուսինե Շմավոնի                       տեխնոլոգիա
4. Գասպարյան Գոհար Գագիկի                       երգ
5. Միրզոյան Հենրիկ Գառնիկի                          շախմատ
6. Միրզոյան Հենրիկ Գառնիկի                          ռազմագիտություն

Ուսումնաօժանդակ աշխատողներ
1. Հովհաննիսյան Տաթևիկ Ջոնիկի                    օպերատոր
2. Ավանեսյան Լիդա Լենդրոշի                         գրադարանավար
3. Օհանջանյան Լորիկ Իլարյոնի                      հաշվապահ